Hirdetési ügyintéző tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Hirdetési ügyintéző tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Marketing- és reklámügyintéző képzés
OKJ azonosító:  52 342 01 0100 52 01

Tartalom:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062-06 Marketing és PR alapismeretek
0063-06 Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén
0066-06 A marketing- és reklámtevékenység szervezése


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Részt vesz a marketingmunkában, a stratégia kidolgozásában
 • Közreműködik az egységes vállalati/márka-arculat biztosításában
 • Reklamációs eseteket kezel
 • ATL kampányt koordinál
 • Koordinálja a POS anyagok fejlesztését
 • Promóciót szervez
 • PR tevékenységet koordinál
 • Közreműködik rendezvények - kongresszusok, konferenciák, árubemutatók, kiállítások, kvízjátékok, vetélkedők, sportesemények, kirándulások, túrák, bálok, partyk, kiállítások, bemutatók, dedikálások, jótékonysági események, road-show-k, üzemlátogatások, jubileumi ünnepségek stb. - megszervezésében
 • DM és interaktív projekteket koordinál
 • Irodai, ügyviteli adminisztrációs feladatokat végez
 • Segíti a marketing/PR/reklámmenedzser munkáját
 • Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez
 • Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait
 • Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában
 • Hivatalos okmányokat tölt ki
 • A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél)
 • Napi/heti jelentést készít
 • Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Nyomon követi a számla kiegyenlítését
 • Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti
 • Szerződést köt
 • Közreműködik a hitelügyintézésben
 • Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel
 • Árajánlatokat kér, ad, értékel
 • A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja
 • Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)
 • Szöveget, táblázatot szerkeszt
 • Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ
 • Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel
 • Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja
 • Dokumentumokat fénymásol
 • Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő
 • Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)
 • Felméri az ügyfelek igényeit
 • Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek
 • Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit
 • Ügyfélszolgálati teendőket lát el
 • Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad
 • Szakmai rendezvényeken vesz részt
 • Reklamációt fogad
 • Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét
 • A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről
 • Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására
 • Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez
 • Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt
 • Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Piackutatást végez
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását
 • Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében
 • Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában
 • Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze
 • Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0063-06 Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Sajtólistát összeállít, rendszeresen frissít
 • Sajtófigyelést, elemzést végez
 • Előkészíti a sajtómunkához szükséges dokumentációt, az információkat begyűjti és sajtóképessé alakítja
 • Gondoskodik a sajtó számára fotóanyagról, audiovizuális alapanyagokról
 • Sajtótájékoztatót tervez, szervez
 • Kiválasztja a rendezvény helyszínét, helyszíni szemlét tart
 • Elkészíti a rendezvény költségvetését
 • Elkészítteti a meghívókat, biztosítja kiküldésüket
 • Megszervezi a programot, a rendezvény technikai, biztonsági hátterét
 • Gondoskodik dekorációról, a rendezvényhez szükséges kellékekről
 • Prezentációt készít a rendezvényekre
 • Referenciaanyagokat készít
 • Információs anyagokat készít az ügyfelek tájékoztatására
 • A rendezvényt dokumentálja
 • Részt vesz a rendezvény értékelésében
 • Képi dokumentumokat készít, pl. fényképezőgéppel, videokamerával
 • Ügyfélelégedettség mérésében közreműködik (interjú, kérdőív)
 • Javaslatokat, ötleteket gyűjt a vállalati/márka arculat kialakításának folyamatában
 • Közreműködik a szervezet formai és színvilágának kialakításában vagy korrekciójában, cégjel és cégadatok megjelenítési formáinak kiválasztásában
 • Közreműködik az arculati kézikönyv készítésében és annak gondozásában
 • Gondoskodik az arculatnak megfelelő vállalati nyomtatványok beszerzéséről (névjegy, levélpapír, boríték, tájékoztató anyagok stb.)
 • Beszerzi az arculatnak megfelelő reprezentációs eszközöket, reklámajándékokat
 • Részt vesz a PR tervezési folyamatokban
 • Részt vesz a kommunikációs és a marketingterv elkészítésében
 • Részt vesz a szponzorációs stratégia megvalósításában
 • Kapcsolatot koordinál a szponzorációs partnerekkel (Társ)szponzort keres
 • Weblapot aktualizál
 • Információkat gyűjt a marketingterv kidolgozásához
 • Kiválasztja a célcsoportokat, és annak megfelelően javaslatot tesz a megfelelő kommunikációs eszközökre, csatornákra
 • Koordinálja a promóció kreatív anyagainak elkészítését, meghirdetését
 • Reklám/kreatív és média ügynökséggel kapcsolatot tart
 • Részt vesz a reklámkampány lebonyolításában
 • Részt vesz a kampány értékelésében
 • Közreműködik a szervezet válságkommunikációs terveinek összeállításában és lebonyolításában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0066-06 A marketing- és reklámtevékenység szervezése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • SWOT-analízisek készítéséhez információkat rendszerez
 • Előkészíti a védjegyeztetéssel kapcsolatos dokumentumokat
 • ATL kampánytervet készít
 • ATL kampányelemekhez briefet ír
 • ATL kampány előkészítése során ötletelést szervez
 • ATL kampány során kreatív munkafolyamatot koordinál
 • Koordinálja a produkcióval kapcsolatos archiválási munkálatokat
 • ATL kampány során prezentációt ad elő
 • Briefet ír a POS anyagok fejlesztéséhez a partnerek számára
 • Egyezteti a POS paramétereket a kereskedelmi partnerekkel
 • Koordinálja a POS anyagok gyártását, kihelyezését
 • Ellenőrzi a kihelyezett POS anyagok minőségét
 • Értékeli a POS kampányt (fotó, elérési adatok, stb.)
 • A promóciós mixből összegyűjti a saját munkájához szükséges információkat
 • Előkészíti az egyes promóciók feladatterveit, promóciós briefet
 • Kidolgozza a promóció mechanizmusát
 • Promóciós eseményeket, akciókat szervez
 • Biztosítja az ajándékot/nyereményt a promóciós akcióhoz
 • Előzetes jogi/etikai normakontrollt kér az adott promócióval kapcsolatban
 • Koordinálja a jelentkezések feldolgozását
 • Szükség esetén megszervezi a nyereménytárgyak csomagolását
 • Megszervezi a nyereménysorsolást
 • Gondoskodik a nyeremény átadásáról
 • Értékeli a promóciót
 • Koordinálja a promóció számítógépes hátterének működését (adatrögzítés, sorsolóprogram, adatbázis-tisztítás)
 • Kereskedői ösztönző programot dolgoz ki
 • Koordinálja hostesspromóció szervezését (válogatás-tréning stb.)
 • Megfigyeléseket végez a versenytársak promóciójával kapcsolatosan
 • Elvégzi a DM akcióval kapcsolatos előzetes etikai/jogi normakontroll adminisztrációját
 • DM akciókat koordinál (mailing, telefon, email)
 • Részt vesz a DM akciók eredményességének, hatékonyságának elemzésében
 • Személyi asszisztensi feladatot lát el a menedzser mellett (pl. szűrés, programszervezés)

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Felnőttképzés | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | HP tanfolyamok | Egyéb támogatások | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Támop 2.1.2 program | Jelentkezési lap - online | ECL Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös Biztonsági őr tanfolyam

"IOSZIA" Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Hirdetési ügyintéző tanfolyam